Výuka od středy 25. listopadu 2020

Na základě vládního opatření se od středy 25. listopadu 2020 vracejí třídy maturitních a závěrečných ročníků SPŠ Tábor k prezenční výuce v plném rozsahu při splnění požadavku dodržení homogenity skupin, ostatní třídy SPŠ Tábor zatím pouze v případě praktické výuky. Všechny činnosti žáků musí ve škole nebo na vybraných smluvních pracovištích probíhat za dodržení platných hygienických pravidel a mimořádných opatření.

Výuka

Teoretická výuka žáků maturitních a závěrečných ročníků SPŠ Tábor bude probíhat v učebnách dle upraveného rozvrhu, a to v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd, skupin nebo oddělení se neslučují, ani jinak neprolínají).

Ve školních dílnách a laboratořích, případně na dalších určených pracovištích bude probíhat praktické vyučování dle předem zveřejněného rozpisu, v případě učebních oborů podle platného rozvrhu ve skupinách maximálně 20 žáků.

U všech žáků včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem, jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník) dle individuální dohody mezi žákem a pedagogem.

Teoretická výuka žáků ostatních tříd SPŠ Tábor probíhá dále různými dálkovými formami (zadání samostatné práce, předání studijních materiálů, kontrolní test, online výuka se streamem, …). O konkrétních hodinách těch předmětů, při nichž bude nezbytná on-line přítomnost a komunikace studentů se svým učitelem, obdrží studenti a jejich rodiče nebo zákonní zástupci informaci elektronicky.

Upozorňuji, že v souladu se školským zákonem je účast studentů na prezenční i distanční výuce povinná, s čímž souvisí také povinnost odevzdávat zadané úkoly v termínu.

Stravování a ubytování

Pro studenty, kteří se zúčastní výuky ve smyslu výše uvedeného bodu (výuka), bude zajištěno stravování ve školní jídelně. Standardně ubytovaní na domově mládeže se mohou v té souvislosti ubytovat ve svých pokojích na nezbytně nutnou dobu. Na domově mládeže bude zajištěna celodenní služba vychovatelů. K odběru jídla v případě žáků v režimu distanční výuky je nutné se individuálně přihlásit.

V platnosti zůstává povinné používání roušek ve všech uzavřených prostorách školy, domova mládeže a také v dílnách nebo laboratořích, pokud to nebrání výkonu praktické činnosti.

Ve školní jídelně sedí nejvýše 4 strávníci u jednoho stolu, u dlouhých stolů může sedět více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob je rozestup alespoň 2 metry.

Ing. Marcel Gause
ředitel školy