Nejen procházka Prahou…

Ve čtvrtek 9. září 2021 po nařízeném testování neočkovaných studentů vyrazila třída 2P na exkurzi do Prahy. Kdo by chtěl říci, že se jednalo o pouhou procházku (nachodili jsme 6 km), pak se plete. Díky naší průvodkyni jsme dostali nejen historický výklad, ale také se dozvěděli zajímavosti z architektury, sochařství a malířství. Občas jsme byli „zkoušeni“ i z občanské nauky: K čemu slouží Vladislavský sál? Kdo navrhl uniformu Hradní stráže?

Během 3,5 hodin, které jsme strávili na Pražském hradě, dle Guinessovy knihy rekordů, největším souvislým hradním komplexem na světě, jsme navštívili Svatovítskou katedrálu, která už z dálky tvoří dominantu Hradu. Slyšeli jsme příběhy o králích, císařích, osobnostech a o historii stavby, která ukrývá korunovační klenoty.

Dále jsme prošli Starý královský palác s Vladislavským sálem, s nejstarším dochovaným renesančním oknem z roku 1493. Pak jsme viděli střídání Hradní stráže, vrátili se k Bazilice sv. Jiří, kde jsou pochováni Přemyslovci. Unavení, ale spokojení jsme sešli do královských zahrad, abychom se mohli podívat z výšky na Prahu a obdivovat se červeným střechám domů a paláců, Karlově mostu a….

Jedna návštěva města, tak bohatého na památky stačit nemůže. Tak snad budeme moci zase někdy vyrazit i s naší paní průvodkyní a poznávat další …. po stopách Davida Černého? ….Karlův most a tajemství jeho soch a sousoší? … uvidíme

(foto a text Sek)