Z Hradce Králové vezeme ministerské ocenění

Práce Pavla Švece ze 4Sa (SPŠ Tábor) byla na národní konferenci programu Enersol oceněna jako nejzdařilejší projekt, řešící problematiku udržení vody v krajině.

Letošní ročník přehlídky středoškolských projektů Enersol tvrdě zasáhla pandemie koronaviru. Původní březnový termín národní konference v Hradci Králové musel být zrušen. Stejně tak dopadla dubnová mezinárodní konference, kterou měl za účasti šesti evropských zemí hostit Tábor a jejíž hlavním pořadatelem byla táborská průmyslovka. Energie vložená do studentských projektů však nepřišla nazmar.

Pro národní konferenci se našel náhradní termín 24. a 25. září 2020 a přestože byl počet účastníků razantně omezen, přehlídku se podařilo v Hradci Králové uspořádat. Každé z deseti regionálních středisek v České republiky připravilo 3-4 předtočené prezentace původními autory projektů, které při veřejné projekci za účasti přesně stanoveného počtu zástupců z jednotlivých krajů posoudila odborná porota.

Regionální středisko při SPŠ Tábor připravilo tři videoprezentace, jednu ve spolupráci se SOU Dačice a dvě z autorských projektů vlastních studentů, kteří se při svém studiu dlouhodobě věnují problematice obnovitelných zdrojů energie a energeticky úsporným řešením staveb. Práce Pavla Švece ze 4Sa (SPŠ Tábor) na téma Využití dešťové vody k zavlažování softbalového hřiště byla v kategorii Enersol a praxe vyhodnocena jako čtvrtá nejlepší a zároveň byla oceněna jako vůbec nejzdařilejší projekt, řešící problematiku udržení vody v krajině. Za to získal Pavel Švec ocenění Ministerstva životního prostředí a škola se stala pro rok 2020 držitelem ministerského Putovního poháru pro nejlepší projekt o hospodaření s vodou a boji proti suchu.

(gau)
foto: Marcel Gause