Zlato, stříbro, „bronzo“ obhájeno !

Ano, je to tak. Obhájili jsme všechny tři medaile. Ale od začátku. Letos jsme stanovili odjezd brzy ráno a to v 6.00 hod. Nakonec se ukázalo, že to byl dobrý tah, protože těsně po našem dojezdu na centrální parkoviště BVV Brno se ukázalo, že dálnice D1 se napůl hodiny uzavřela. Tento dobře seřízený předstih jsme mohli využít na přečtení výkresu a následnou volbu strategie obrábění a v našem případě strategii frézovací v ŘS Heidenhain TNC 640. Letos se konal 11. ročník soutěže mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů v rámci MSV 2019 v Brně. Diplom za 1. místo a hlavní cenu dron si odvezl třeťák Tomáš Zavadil ze 3Sb. Spolu s dalšími spolužáky strojaři ze stejné třídy, Davidem Polednem – 2. místo, Luďkem Papežem – 3. místo doplněné o reprezentanty Zdeňkem Matějčkem ze 3Sb a ze 4Sb Martinem Hronem, Lukášem Břendou a Josefem Míkou předváděli super výkony.

Naši strojaři se museli vypořádat se soutěžním dílcem, který na první pohled vypadal sice jednoduše, ale díky zpřísněným pravidlům kótování geometrických a konstrukčních prvků se stal méně čitelný. Ale naši průmyslováci dobře vědí, že kótování je popis rozměrů součásti sloužící ke čtení výkresu – jedná se tedy o jednu z nejzodpovědnějších prací na technickém výkrese a oni se této nástrahy nečitelnosti (sami zadavatelé potvrdili záměr) nezalekli a po zásluze zvítězili.
Ostatní žáci 3Sb, 4Sb a 4Sa se rozeběhli sbírat informace po různých stáncích vystavovatelů, které použijí ke splnění úkolů v zadaných maturitních pracích.

Soutěž probíhala na programovacích stanicích Heidenhain TNC 640 ve „Výukovém centru“ pavilonu Z od 7. do 11. října, v dopoledním a odpoledním bloku pod záštitou Svazu strojírenské technologie. Po napsání a vygenerování programu pro zadanou součást byl vytvořený NC program načten do řídicího systému Heidenhain a následně vyroben za pomoci odborné obsluhy na vertikálním obráběcím centru MCV 754.
Celkem se přihlásilo 35 středních škol z celé České republiky, počet zúčastněných žáků v systému Heidenhain byl 81.

Závěrem:
Chcete vítězit? Volte táborskou průmyslovku, ta vás do života a technické praxe 100% připraví.
Chcete si prohlídnout diplom a obrobek vítězné součásti? Navštivte náš stánek SPŠ ve středu 16. října 2019 od 8.00 do 17.00 v Hotelu PALCÁT na tradiční akci s názvem „Burza středních škol“.

(skr)
(foto: Tomáš Zavadil)