Zlato, stříbro, „bronzo“ …

Ano, je to tak. Vyhráli jsme všechny tři medaile a o to víc cennější je vítězství, protože letos proběhl jubilejní 10. ročník soutěže mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů v rámci MSV 2018 v Brně. Diplom za 1. místo a hlavní cenu v podobě Smart hodinek v cenně 4000 Kč si odvezl 3. října Vojta Prchlík z třídy 4Sb. Spolu s dalšími spolužáky strojaři ze stejné třídy, Ondřejem Samkem – 2. místo, Ondřejem Míkou – 3. místo doplněné o reprezentanty z 3Sb Martinem Hronem, Lukášem Břendou, Pavlem Chocholouškem a Josefem Míkou předváděli super výkony.

Naši strojaři se museli vypořádat nejen s naprogramováním zadané úlohy, ale i s přechodem ŘS Heidenhain iTNC 530 na Heidenhain TNC 640, který letos byl poprvé firmou Heidenhain pod záštitou Svazu strojírenské technologie do soutěže nasazen. Ale průmyslovka nelenila a na velkou změnu přechodu zmiňovaných ŘS reagovala již v minulém školním roce, jak v teoretické výuce v předmětech TSW /Ing. Škrábek, Ing. Vančura/, CAD /Ing. Kotrba/, tak i v praktické výuce ve školních dílnách /Bc. Kadlec, p. Permedla/.

Spojením teoretických znalostí a praktických dovedností, nejen že se potvrdilo pravidlo z běžné technické praxe českého strojírenského hospodářství, že tyto dvě části nelze od sebe oddělovat a že jsou spolu nedílně spjaty, ale i to že naši žáci tím získali informační náskok a perfektní připravenost, kterou přeměnily na již zmiňované medaile.

Ostatní žáci 4Sa a 4Sb „fandové“ počtem 42 se rozeběhli sbírat informace po různých stáncích vystavovatelů, které použijí ke splnění úkolů v zadaných semestrálních pracích.

Soutěž probíhala na programovacích stanicích Heidenhain iTNC 640 ve „Výukovém centru“ pavilonu Z od 1. do 5. října, v dopoledním a odpoledním bloku pod záštitou Svazu strojírenské technologie. Po napsání a vygenerování programu pro zadanou součást byl vytvořený NC program načten do řídicího systému Heidenhain a následně vyroben za pomoci odborné obsluhy na vertikálním obráběcím centru MCV 800. Celkem se přihlásilo 30 středních škol z celé České republiky, počet zúčastněných žáků v systému Heidenhain byl 69. V následujících dnech proběhne výběr nejlepších tří z celkového počtu 69. Uvidíme, zda středeční výkon Vojty Prchlíka bude stačit k dalšímu a to k absolutnímu vítězství.

Závěrem:
Chcete vítězit? Volte táborskou průmyslovku, ta vás do života a technické praxe 100% připraví. Chcete si prohlídnout diplom a obrobek vítězné součásti? Navštivte náš stánek SPŠ Tábor ve středu 17. října 2018 od 8.00 do 17.00 v hotelu PALCÁT na tradiční akci s názvem „Prezentace středních škol a odborných učilišť“.

(skr)
(foto: Pavel Škrábek, Pavel Chocholoušek)