Implementace krajského akčního plánu JčK /IKAP II

Implementace krajského akčního plánu JčK /IKAP II

Po úspěšné realizaci projektu IKAP I pokračujeme v navazujícím projektu IKAP II:
SPŠ strojní a stavební Tábor je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

5. 2. 202115. 2. 2021