Stříbro z celostátního kola SOČ

Stříbro z celostátního kola SOČ

Za prezentaci pásové brusky vlastní konstrukce a výroby získal v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti Vojta Prchlík 2. místo. Gratulujeme!

17. 6. 201917. 6. 2019
Nové vybavení školních dílen

Nové vybavení školních dílen

V rámci operačního programu IROP letos završila naše škola dva velké projekty. Jeden řešil modernizaci a stavební úpravy v budově B, druhý projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002642 má název Pořízení strojního vybavení do školních dílen pro praktické vyučování studijních a učebních oborů a v názvu je řečeno, čeho se týká.

17. 6. 201917. 6. 2019
Technika může být i dobrodružná

Technika může být i dobrodružná

Již pět let patří jeden den v roce akci s názvem Dobrodružství s technikou. Pokaždé jsme u toho byli jako aktivní vystavovatelé s atraktivním programem pro děti i jejich rodiče.

14. 6. 201917. 6. 2019