Kvalita, odbornost, komunikace

Po úspěšném dokončení projektových aktivit z první vlny tzv. šablon pro SŠ se naše škola zapojila i do druhé vlny projektové výzvy šablony pro SŠ II.

Náš současný projekt má název Kvalita – odbornost – komunikace a běží od listopadu 2019 do října 2021.

Název sám už napovídá, na co se projektové aktivity zaměřují. Podobně jako v první vlně jsou cílovou skupinou pedagogové a žáci naší školy, novinkou je zapojení domova mládeže s vlastními specifickými aktivitami pro ubytované žáky, jejich rodiče a vychovatele DM.

Při volbě aktivit ve školní části projektu jsme navázali na to, co se osvědčilo v první vlně v projektu Průmyslovka podle šablon. Znovu se tedy rozběhly doučovací kroužky pro žáky ohrožené školním neúspěchem, znovu se výuka propojuje s praxí ať už přímo zapojením odborníků do výuky, stážemi pedagogů ve firmách nebo odbornými vzdělávacími semináři pro pedagogy. Osvědčuje se i vzájemné vzdělávání uvnitř našeho pedagogického sboru v rámci tandemové výuky a nových metod.

Protože se v posledních letech velmi rozšířily mezinárodní aktivity naší školy, využíváme možnosti jazykového zdokonalení učitelů – nejazykářů v rámci CLIL metod, výuku žáků v tomto směru obohacuje zapojení rodilého mluvčího do hodin angličtiny.

Některé ze vzdělávacích seminářů pro pedagogy jsme vybírali také z oblasti osobnostního či sociokulturního rozvoje, další z oblasti zlepšování matematické a čtenářské gramotnosti.

Aktivity realizované domovem mládeže jsou určené ubytovaným žákům – zájmová klubová činnost, vychovatelům DM – vzdělávací semináře a společně vychovatelům a žákům s jejich rodiči – komunitní setkání.

Slibně rozběhnuté aktivity byly přerušeny uzavřením škol v důsledku pandemie covid-19. Něco jsme stihli do 11. března, něco se dalo zvládnout distanční formou, něco přesunujeme do následujícího školního roku. Každopádně projekt pokračuje a rádi bychom všechny aktivity zvládli v původním rozsahu i původním termínu, i když nám pravidla umožňují požádat o prodloužení doby realizace.