Klempíř

Kód a název oboru vzděláni: 23-55-H/01 Klempíř
Název školního vzdělávacího programu: Klempíř
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium

Co absolvent umí:
• pracovat s krytinou všeho druhu,
• instalovat střešní okna a světlíky,
• kreslí a čte klempířské a stavební výkresy,
• rozumí klempířské technologii na stavbě,
• pracuje spolehlivě s Wordem, Excelem a Power Pointem,
• má přehled o stavebních materiálech a produktech,
• ctí architekturu a životní prostředí,
• disponuje praktickými dovednostmi,
• má předpoklady k získání certifikátů na montáž střešních celků Velux a dalších produktů.

Absolvent umí vyrobit:
• okapní prvky,
• atypické oplechování střech, staveb.

Uplatnění absolventa:
• uplatní se ihned v praxi,
• pokračuje ve vzdělávání na nástavbovém studiu s maturitou,
• samostatně podniká ve stavebním oboru.

Stipendia:
• 1. ročník:  získá 500 Kč měsíčně, za průměr 1,7 na konci školního roku jednorázově 1000 Kč,
• 2. ročník: získá 600 Kč měsíčně, za průměr 1,7 na konci školního roku jednorázově 1500 Kč,
• 3. ročník získá: 800 Kč měsíčně, za průměr 1,7 na konci školního roku jednorázově 2000 Kč,
• za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 3500 Kč.

Informace k přijímacímu řízení naleznete ZDE.