Zedník

Kód a název oboru vzděláni: 36-67-H/01 Zedník
Název školního vzdělávacího programu: Zedník
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium

Absolvent oboru zedník:
• je technikem i umělcem zároveň, dokáže zhmotnit představy architektů a inženýrů,
• kreslí a čte stavební výkresy,
• rozumí technologiím  a technologickým procesům ve stavebnictví,
• má přehled o materiálech a  produktech na trhu,
• pracuje spolehlivě s Wordem, Excelem a PowerPointem,
• disponuje praktickými dovednostmi,
• má předpoklady k získání certifikátů v oboru.

Absolvent umí:
• zdění základů, nosných a výplňových zdí, příček a komínů,
• osazování prefabrikátů,
• provádění jednoduchých hydroizolací a tepelných izolací,
• provádění vnitřních a vnějších omítek,
• obkládání a kladečské práce,
• provádí oprav a rekonstrukcí budov,
• jednoduché sanační práce na vlhkém zdivu,
• zateplování budov,
• provádění sádrokartonových konstrukcí,

Uplatnění absolventa:
• práce ve stavebních firmách na pozici zedník,
• po získání praxe v oboru možnost založení vlastní živnosti či stavební firmy,
• možnost specializace – fasádník, omítkář, obkladač, betonář, izolatér zateplovacích technologií, sádrokartonář.

Stipendia:
• 1. ročník:  získá 500 Kč měsíčně, za průměr 1,7 na konci školního roku jednorázově 1000 Kč,
• 2. ročník: získá 600 Kč měsíčně, za průměr 1,7 na konci školního roku jednorázově 1500 Kč,
• 3. ročník získá: 800 Kč měsíčně, za průměr 1,7 na konci školního roku jednorázově 2000 Kč,
• za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 3500 Kč.

Certifikáty:
• lešenářský průkaz

Informace k přijímacímu řízení naleznete ZDE.