Strojník

Kód a název oboru vzděláni: 23-65-H/01 Strojník
Název školního vzdělávacího programu: Strojník
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium

Co absolvent umí:
• připravovat materiál – řezat, střihat, vrtat, svařovat,
• pracovat samostatně,
• má vědomosti o základních agregátech stavebních a dopravních prostředků,
• zná příslušenství motorů, převodovek, hydraulických a elektrických zařízení dopravních a stavebních strojů,
• má znalosti o pravidlech silničního provozu a je seznámen s obsluhou rypadel, nakladačů, traktorů, …
• ovládat kovoobráběcí stroje – soustruh, frézka, vrtačka
• montáž a demontáž strojních součástí
• zvolit vhodný materiál na výrobek podle technických vlastností,
• pracovat s ručním nářadím,
• seřídit kovoobráběcí stroje,
• obsluhovat a ošetřovat strojní zařízení,
• zásady bezpečnosti při práci na strojích,
• měření, kontrolu a montáž výrobků.

Výčet strojírenských profesí:
• řidič stavebních a dopravních prostředků

Certifikáty:
• možnost získání řidičského oprávnění skupiny T(C) v rámci praxe u smluvních firem,
• svářečský průkaz

Stipendia:
• 1. ročník:  získá 500 Kč měsíčně, za průměr 1,7 na konci školního roku jednorázově 1000 Kč,
• 2. ročník: získá 600 Kč měsíčně, za průměr 1,7 na konci školního roku jednorázově 1500 Kč,
• 3. ročník získá: 800 Kč měsíčně, za průměr 1,7 na konci školního roku jednorázově 2000 Kč,
• za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 3500 Kč.

Informace k přijímacímu řízení naleznete ZDE.