Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší nebo roven než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů, přijímací test se nekoná.

3. 6. 20213. 6. 2021
Náhradní termín přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacích zkoušek

Ve smyslu Opatření obecné povahy, č.j. MSMT-4337/2021-8 vyhlašuje ředitel SPŠ Tábor podmínky pro náhradní termín jednotné přijímací zkoušky.

10. 5. 202111. 5. 2021