Truhlář

Kód a název oboru vzděláni: 33-56-H/01Truhlář
Název školního vzdělávacího programu: Truhlář
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium

Co absolvent umí:
• zvolit vhodný materiál na výrobek podle jejich technických vlastností,
• zásady sušení a ochrany dřeva,
• zvolit vhodné lepidlo na daný výrobek,
• pracovat s ručním nářadím,
• seřídit dřevoobráběcí stroje,
• zásady bezpečnosti při práci na strojích,
• vytvořit výkres výrobku jako podklad pro výrobu,
• vypočítat spotřebu materiálů na výrobek,
• ošetřit výrobek nátěrem.

Absolvent umí vyrobit:
• okna,
• dveře,
• schody,
• obklady stěn,
• zahradní nábytek,
• pergoly,
• nábytek z lamina i z masivu.

Uplatnění absolventa:
• pokračuje ve vzdělávání na nástavbovém studiu,
• zaměstná se v truhlářské firmě,
• samostatně podniká v oboru.

Informace k přijímacímu řízení naleznete ZDE.