Tesař

Kód a název oboru vzděláni: 36-64-H/01 Tesař
Název školního vzdělávacího programu: Tesař
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium

Co absolvent umí:
• kreslí a čte stavební výkresy,
• rozumí technologiím ve svém oboru,
• pracuje spolehlivě s Wordem, Excelem a PowerPointem,
• má přehled o materiálech a produktech,
• ctí architekturu a životní prostředí,
• je schopen se podílet na výrobě a montáži dřevěných konstrukcí, krovů střech a staveb ze dřeva,
• absolvoval výcvik, který probíhal v malých skupinách žáků s možností individuálního přístupu učitele,
• v rámci školní praxe využívá nejmodernější zařízení pro zakázkovou výrobu spojů, opracování povrchu a ozdobné tvarování viditelných prvků konstrukcí,
• je seznámen i s příbuznými vyučovanými obory, a tak se v praxi snadno adaptuje do provozních podmínek,
• v případě zájmu má možnost získat certifikát na obsluhu řetězové pily.

Absolvent umí vyrobit:
• střešní dřevěné konstrukce,
• dřevěné konstrukce do exteriéru – pergoly,
•  pomocné dřevěné stavební konstrukce – lešení, bednění, ramenáty,
•  schody, zárubně.

Uplatnění absolventa:
nadprůměrné – pro nedostatek absolventů na trhu práce,
• pokračuje ve vzdělávání na nástavbovém studiu,
• zaměstná se v tesařské firmě,
• samostatně podniká v oboru.

Certifikáty:
• list z Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů,
• průkaz k obsluze JMP,
• lešenářský průkaz.

Stipendia:
• 1. ročník:  získá 500 Kč měsíčně, za průměr 1,7 na konci školního roku jednorázově 1000 Kč,
• 2. ročník: získá 600 Kč měsíčně, za průměr 1,7 na konci školního roku jednorázově 1500 Kč,
• 3. ročník získá: 800 Kč měsíčně, za průměr 1,7 na konci školního roku jednorázově 2000 Kč,
• za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 3500 Kč.

Informace k přijímacímu řízení naleznete ZDE.