Pozemní stavitelství

Kód a název oboru vzděláni: 36-47-M/01 Stavebnictví
Název školního vzdělávacího programu:
Pozemní stavitelství
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, denní studium

Co absolvent umí
• kreslí a čte stavební výkresy,

• projektuje pomocí PC,
• ovládá AutoCAD a ArchiCAD,
• rozumí technologii staveb,
• pracuje spolehlivě s Wordem, Excelem a Power Pointem,
• má přehled o stavebních konstrukcích, materiálech a produktech,
• ctí architekturu a životní prostředí,
• disponuje i praktickými dovednostmi,
• navrhne skladby stavebních konstrukcí s ohledem na úspory tepla,
• spočítá statiku a dimenzování jednoduchých konstrukčních prvků,
• sestaví stavební rozpočet,
• provede základní zkoušky pro ověření vlastností materiálů,
• vytyčí a zaměří jednoduchou stavbu výškově i polohově.

Uplatnění absolventa:
• pokračuje ve studiu na vysokých školách stavebního zaměření,

• uplatní se ihned v praxi,
• podniká ve stavebním oboru.

Výčet stavebních profesí:
• projekční kanceláře,

• architektonické ateliéry,
• stavební odbory obecních úřadů,
• geodetické kanceláře,
• katastrální úřady,
• památková péče,
• realizace staveb v pozici technika, mistra, stavbyvedoucího,
• rozpočtová činnost,
• stavební výzkum a laboratoře zkoušek materiálů,
• marketing ve stavebnictví,
• realitní kanceláře.

Informace k přijímacímu řízení naleznete ZDE