Návrat do škol: druhý pokus

V pátek 19. dubna 2021 vstoupilo v platnost Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se od pondělí 26. dubna 2021 vymezuje činnost škol a školských zařízení. Pro střední školy je tímto opatřením umožněno vedle již stávajících výjimek (například možnost konzultací nejvýše 6 studentů v jedné skupině) vykonávat praktické vyučování a praktickou přípravu. Ředitel SPŠ Tábor proto od pondělí 26. dubna 2021 stanovuje následující režim provozu.


PREZENČNÍ VÝUKA A KONZULTACE V TŘÍLETÝCH UČEBNÍCH OBORECH

Prezenční výuka se týká 1. až 3. ročníků všech vyučovaných učebních oborů. Rozpis výuky po oborech, třídách a studijních skupinách je patrný z následujících tabulek:

Jak číst tabulku? První a druhé ročníky učebních oborů střídají celotýdenní praxi a distanční výuku, týden od 26. dubna 2021 je pro ně LICHÝ.

Třetí ročníky učebních oborů mají praxi každý týden od pondělí do čtvrtka, v pátek jsou pro ně připraveny konzultace. Na konzultace se studijní skupiny rozdělí takto:

  1. – 3. vyučovací hodina 3Sm/1 6 studentů          3T        4 studenti             3Tr/1  6 studentů
  2. – 6. vyučovací hodina 3Sm/2 6 studentů          3Tr/2  5 studentů             3Tr/3  5 studentů

Časový rozpis výuky praxe a antigenního testování:

Pauza a přestávka na oběd jsou zapsány orientačně. Jejich přesné časy organizují učitelé odborného výcviku po dohodě se svými kolegy tak, aby se jednotlivé skupiny nepotkávaly.

PREZENČNÍ VÝUKA A KONZULTACE VE ČTYŘLETÝCH MATURITNÍCH OBORECH A VE DVOULETÉM NÁSTAVBOVÉM STUDIU

Praktická výuka v maturitních oborech dle níže uvedených rozpisů se týká 1. až 3. ročníku čtyřletých oborů a 1. ročníku nástavbového studia. Čtvrté ročníky čtyřletých oborů pokračují v konzultacích v maximálním počtu 6 žáků ve skupině.

Časový rozpis antigenního testování:

Studenti během pobytu ve společných prostorách školy, v odborných učebnách, laboratořích, dílnách, na domově mládeže a ve školní jídelně dodržují epidemiologické předpisy, zachovávají bezpečné rozestupy a používají ochranné respirátory FFP2.