Sládková Iveta, Mgr.

Učitelka odborných předmětů, výchovná poradkyně a metodička primární prevence.

Vzdělání:
SPŠ strojní a stavební Tábor
Univerzita Karlova v Praze, pedagogická fakulta
Západočeská univerzita v Plzni, fakulta strojní

Co učím:
český jazyk a literaturu, stavba a provoz strojů, CAD systémy, ICT, technické kreslení

Co mě zajímá:
motorky, auta, knihy, hudba