Sládková Iveta, Mgr.

Učitelka odborných předmětů, výchovná poradkyně a metodička primární prevence.

Školní metodik primární prevence:

  • tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
  • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
  • monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
  • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
  • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
  • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
  • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků
  • poskytování informačních a metodických materiálů
  • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

Vzdělání:
SPŠ strojní a stavební Tábor
Univerzita Karlova v Praze, pedagogická fakulta
Západočeská univerzita v Plzni, fakulta strojní

Co učím:
český jazyk a literaturu, stavba a provoz strojů, CAD systémy, ICT, technické kreslení

Co mě zajímá:
motorky, auta, knihy, hudba