Gause Marcel, Ing.

Ředitel školy

Vzdělání:
SPŠ strojnická Tábor
ČVUT fakulta strojní Praha

Co učím:
odborné strojírenské předměty (nejčastěji technické kreslení)

Co mě zajímá:
beatová muzika (teď už jen pasivně)
historické dopravní prostředky (publikační činnost, pořádání srazů)
modelářství a sběratelství (dopravní prostředky v měřítkách 1:72, 1:43 a 1:18)