Chotovinský Karel, Mgr.

Home / Chotovinský Karel, Mgr.

Chotovinský Karel, Mgr.

Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

Vzdělání:
Gymnázium Tábor (humanitní větev)
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha

Co učím:
tělesná výchova, český jazyk a literatura

Co mě zajímá:
cykloturistika
hudba (hra na hudební nástroje a zpěv)
chalupaření