Pěknic Matěj, Mgr.

Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

Vzdělání:
Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

Co učím:
anglický a španělský jazyk, tělesnou výchovu

Co mě zajímá:
sci-fi a fantasy literatura
hra na kytaru
cizí jazyky a kultury
sport (pouze aktivně)
vaření
novinky z oblasti IT