Slavíčková Hana, PhDr.

Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů, výchovná poradkyně a kariérové poradenství

Výchovná poradkyně:
Hlavní náplní práce výchovné poradkyně je ve spolupráci s učiteli (zejména třídními) a s rodiči žáků plnit úkoly pedagogického poradenství v oblasti výchovy, vzdělávání a profesní orientace, proto se ve své činnosti zaměřuje především na:

  • problematiku osobnosti žáka (výchovné či výukové problémy žáků, prevence školní neúspěšnosti žáků)
  • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním) a žáky nadané
  • spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků)
  • problematiku kariérového poradenství
  • spolupráci se školní metodičkou prevence (v oblasti předcházení negativním jevům)

Vzdělání:
Střední pedagogická škola Soběslav
Filosofická fakulta Univerzity Karlovy Praha

Co učím:
český jazyk a literatura, základy společenských věd

Co mě zajímá:
kultura (divadlo a hudba všeho druhu, dobré počtení)
sport (cyklo i v podobě spinningu, lyže s kopce, nikoli po rovině)
zahradničení, relaxace v zeleni