Strážnický Jiří, Mgr.

Vedoucí předmětové komise Tělesná výchova, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

Vzdělání:
SVVŠ Tábor
FTVS UK Praha aprobace tělesná výchova – geografie

Co učím:
tělesnou výchovu

Co mě zajímá:
lyžování, cyklistika, sportovní hry
Oldies hudba, chalupaření, cestování
pořádání sportovních kurzů