Sudková Kateřina, Mgr.

Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

Vzdělání:
Gymnázium Kladno
Přírodovědecká a Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha – učitelství chemie a matematiky

Co učím:
matematiku a chemii

Co mě zajímá:
horská turistika
jízda na kole
knihy a divadlo