Průmyslovka podle šablon úspěšně fungovala dva roky

Tedy přesně řečeno dvouletý projekt s tímto názvem a registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007917, který jsme zahájili v červenci 2017, skončil podle harmonogramu v červenci 2019. Celý projekt byl zaměřen na podporu žáků a pedagogů a přinesl škole přes 1,38 miliónu korun.

Během dvou let trvání se uskutečnilo celkem 85 doučovacích kroužků, které pomohly žákům vylepšit si prospěch ve všeobecně vzdělávacích i odborných předmětech a žákům výstupních ročníků také dobře se připravit na maturitní a závěrečné zkoušky. 10 pedagogů absolvovalo stáže v odborných firmách, 16 pedagogů celkem 30 akreditovaných vzdělávacích seminářů z různých oblastí. Navzájem se 10 pedagogů zdokonalovalo v aktivitách tandemová výuka a 9 pedagogů si osvojilo nové metody ve výuce. Přímo do výuky byli zapojeni odborníci z praxe v oblasti strojní i stavební, ve škole pracoval koordinátor spolupráce školy s praxí, 2 pedagogové sdíleli zkušenosti s kolegy na spolupracujících technických školách v regionu.

Celý projekt přispěl ke zkvalitnění výuky a vyšší úspěšnosti žáků na naší škole.