Zahraniční stáže učitelů

Sedm učitelů naší školy se o letních prázdninách zúčastnilo čtrnáctidenních jazykových a metodologických kurzů v zahraničí. Celý projekt proběhl v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání (KA1). Cílem projektu bylo především zkvalitnění poskytovaného jazykového vzdělávání a zatraktivnění výuky na škole.

Každý učitel vycestoval individuálně. Tři učitelé odborných předmětů si zlepšovali svou úroveň angličtiny v kyperském Limassolu, tři učitelé angličtiny poznávali moderní metody výuky na jihu Anglie v přímořském letovisku Brighton a jedna učitelka si prohlubovala své znalosti obchodní angličtiny a ekonomických souvislostí v irském Dublinu. Všichni plně využili této jedinečné příležitosti k navazování nových kontaktů a poznávání svých destinací, místních zajímavostí a okolních přírodních krás.

Naše škola zapojením do takovýchto projektů podporuje a vytváří podmínky pro další vzdělávání svých pracovníků. Na základě pozitivních ohlasů učitelů škola podala žádost i na tento školní rok a tudíž příští prázdniny bude moci vycestovat dalších dvanáct učitelů této školy.

(kre)
foto: učitelé SPŠ Tábor