Přijímací zkoušky nanečisto

Zájemci o maturitní studium na SPŠ Tábor, kteří se zaregistrovali, si mohou 19. ledna 2019, vyzkoušet nanečisto přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.  Uchazeči, kteří svůj zájem o přijímací zkoušky nanečisto nepotvrdili, se písemného testu nebudou moci zúčastnit.

Časový harmonogram zkoušek 19. 1. 2019:

  • 9:45 přidělení registračních čísel uchazečům v 1. a 2. patře školy (žák dostane lístek s přidělenou učebnou a registračním číslem)
  • 10:00 zahájení testu z Matematiky (doba trvání testu 70 minut), po dokončení testu bude následovat 20minutová přestávka
  • 11:40 zahájení testu z Českého jazyka a literatury (doba trvání testu 60 minut)
  • 12:50 předpokládaný konec zkoušek

Povolené pomůcky:

  • psací a rýsovací potřeby

Během testu je zakázáno používat kalkulačky, matematické tabulky, pravidla českého pravopisu a veškerá mobilní zařízení. Hodinky uchazeč položí před začátkem testu viditelně na okraj lavice.