Přijímací zkoušky nanečisto 18. března 2020

SPŠ Tábor přináší zájemcům o maturitní obory možnost vyzkoušet si, 18. března 2020 ve 13 hodin,  přijímací zkoušky nanečisto. Těm z vás, kteří do 2. března 2020 podají přihlášku na naší školu, zašleme e-mailem, v průběhu prvního týdne v březnu, pozvánku k přijímačkám nanečisto. Účast není povinná, proto pokud se zkušebních testů nebudete chtít zúčastnit, uveďte to prosím v odpovědi na naši e-mailovou pozvánku. 

Přijímací zkoušky nanečisto se budou skládat ze dvou částí, a to z českého jazyka a literatury (60 minut) a z matematiky (70 minut). Výsledky budou zveřejněny seznamem uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy, a to společně s komentovaným řešením obou testů. 

Bližší informace k samotnému přijímacímu řízení 2020 naleznete ZDE.

Pokud máte další dotazy spojené se studiem na naší škole nebo s přijímacími zkouškami, využijte některý z níže uvedených kontaktů. 

info@sps-tabor.cz
tel.: 381 500 033
mob. 775 711 798
www.facebook.com/spstabor