Projekt Mobility ES/SK 2018-1-CZ01-KA102-047498

Zpráva z monitorovací návštěvy stáží žáků školy ve firmách v Malaze

Monitorovací návštěva proběhla ve dnech 21. – 25. 2. 2019, provedly ji koordinátorky projektů Mgr. Libuše Trávníčková a Mgr. Ing. Dana Kreisingerová

Cílem návštěvy byla kontrola průběhu stáží žáků ve firmách na místě, kontrola kvality stáží a jejich organizačního a materiálního zajištění ze strany partnerské organizace Universal Mobility a kontrola plnění povinností ze strany žáků.

Průběh monitorovací návštěvy:

  • ČT 21. 2. cesta, přílet, ubytování v hostelu, v němž bydleli i žáci, setkání se žáky
  • PÁ 22. 2. setkání s koordinátorkou z Universal Mobility, návštěvy žáků na pracovištích (programátor, architektonické studio, 2 strojírenské firmy, stavební firma), večer setkání se žáky – zpětná vazba
  • SO 23. 2. doprovodný kulturní program se žáky – návštěva Granady s průvodkyní (v angličtině)
  • NE 24. 2. návštěva kulturních a historických památek Malagy, návštěva Muzea Pabla Picassa, sportovní aktivity (cyklistika, jogging, míčové hry na pláži…)
  • PO 25. 2. setkání s koordinátorkou, návštěva zbylých firem (studio designu, stavební firmy, elektro-firma), odlet do ČR

Závěr: v každé z firem byli žáci rozmístěni po 1 – 2, zaměstnáni různými pracemi, vždy odpovídajícími jejich studijnímu či učebnímu oboru. V každé firmě hovořil minimálně jeden člověk anglicky, ovšem na různé úrovni, od B2 do A2. Žáci byli vybaveni slovníčkem základních výrazů a obratů ve španělštině. Ubytování, stravování i doprovodné aktivity byly na dobré úrovni, koordinátorka partnerské organizace byla velmi vstřícná, nápomocná i při řešení mimořádné situace (doprovod na ošetření oka jednoho z žáků). Žáci rozvíjeli své odborné, jazykové i sociální kompetence.