Druhý rok udržitelnosti

Druhý rok udržitelnosti obou projektů IROP, tedy Rekonstrukce interiéru budovy B včetně řešení její bezbariérovosti a vybavení didaktickou technikou, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002668 i CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002642 Pořízení strojního vybavení do školních dílen pro praktické vyučování studijních a učebních oborů, ovlivnila mimořádná protiepidemická opatření ještě více než ten předchozí.

Rekonstruovanou bezbariérovou budovu B, didaktickou techniku stejně jako veškeré strojní vybavení mohli žáci využívat běžným způsobem v krátkém období září a prvního týdne v říjnu, poté krátce před vánočními prázdninami při rotační výuce a pak až od 24. května do konce června. Vše ostatní uzavřel lockdown.

Po návratu k prezenční výuce měli žáci učebních oborů mimořádný rozvrh: byl posílen odborný výcvik, který se distančně naučit opravdu nedá. Takže o co méně se využily učebny teorie v budově B (projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002668), o to více se ve školních dílnách využilo vybavení pořízené v projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002642. Jen na projektové dny pro žáky spolupracujících ZŠ v tomto školním roce vůbec nedošlo. Budova B dostala během uzavření škol novou střechu a nový zateplený kabát, takže jsme připraveni od 1. září rozjet úplně normální běžný školní rok, v němž bude plnění udržitelnosti projektových aktivit logickou součástí chodu školy.