Konzultace pro maturanty

Vážené maturantky, vážení maturanti,

v souvislosti s postupným uvolňováním mimořádných opatření začínají od 11. 5. 2020  konzultace žáků výstupních ročníků k maturitním a závěrečným zkouškám ve školách. Zároveň některá omezující opatření zůstávají v platnosti.

Proto jsme zpracovali závazné pokyny a harmonogram konzultací na období 11. – 29. 5. 2020, jsou přílohou této zprávy. Prosím o jejich prostudování a dodržování včetně uvedených termínů pro jednotlivé kroky realizace. Pokud využijete nabídky konzultací, přihlaste se v termínu uvedeném v pokynu prostřednictvím Elektronického formuláře.

Maturanti a maturantky, věříme, že využijete všechny šance k zodpovědné přípravě na maturitní zkoušky a že u nich dokážete se ctí obstát i v letošní mimořádné době.

Ing. Marcel Gause
ředitel školy