Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje II

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245

Nabídka aktivit pro projektové dny žáků ZŠ na SPŠ

Informace pro partnerské ZŠ v projektu IKAP II

V níže uvedeném dokumentu předkládáme možné kombinace aktivit pro vaše žáky, kteří se budou účastnit projektových dnů na naší škole. Kapacita jednotlivých pracovišť je cca 10 – 14 žáků, tedy při výběru aktivit vezměte v úvahu počet vysílaných žáků.

 

Orientační harmonogram

Příjezd (příchod na školu)

8:10 – 9:40          Vybraná aktivita I

9:40 – 9:50          Přestávka, přesun

9:50 – 11:20       Vybraná aktivita II

11:20 – 11:40     Oběd

Odjezd (odchod)

Možné kombinace pracovišť a lektorů v jednotlivých dnech

Vzhledem k rozvrhovým možnostem SPŠ Tábor jsou nabízeny aktivity v dopoledních hodinách v pondělí, středu a čtvrtek.

Předpokládaná organizace projektového dne je, že ve zvolený den si vyberete aktivity, které vás a vaše žáky zajímají. Například se rozhodnete vyslat jednu třídu (cca 24 žáků) v pondělí a vyberete si dvě nabízené aktivity z pondělní nabídky. My tuto třídu budeme dělit na dvě skupiny a na vybraných pracovištích se žáci prostřídají. Pokud by Vás nějaké pracoviště zaujalo natolik, že na něm chcete více času, či požadujete na základě Vašich zkušeností s průmyslovkou jiné, prosím, ozvěte se nám – zázraky dokážeme okamžitě a nemožné zařídíme do tří dnů.

Vaše zamýšlené termíny a volby aktivit s námi prosím konzultujte s předstihem cca 14 dní, abychom dokázali pro vás objednat autobus a lektory a pracoviště vhodně uvolnit z naší výuky.

 

Pondělí

 1. Robotika a elektrotechnika – Ing. Jiří Kroutil
 2. Počítačová grafika a značení laserem –  Josef Čepička Nebo Technické stavebnice strojů  – Ing. Tomáš Vančura
 3. Virtuální realita- Mgr. Miroslav Candra
 4. Chemie – Mgr. Renata Tůmová
 5. Kovářské nebo zámečnické práce – Michal Permedla (jen lichý týden)
 6. Zpracování dřeva – Josef Stejskal (jen sudý týden)

Středa

 1. Fyzika, technická fyzika – Mgr. Jiří Dvořák
 2. Kreslení na počítači – AutoCAD – Ing. Zuzana Šedivá
 3. Technické stavebnice strojů – Ing. Tomáš Vančura
 4. Počítačová grafika a značení laserem nebo Virtuální realita   –  Mgr. Josef Čepička
 5. Kovářské nebo zámečnické práce – Michal Permedla (jen lichý týden)
 6. Zpracování dřeva – Josef Stejskal (jen sudý týden)

 

Čtvrtek

 1. Fyzika, technická fyzika – Mgr. Jiří Dvořák
 2. Modelování na počítači – Inventor – Ing. Tomáš Kotrba
 3. Počítačová grafika a značení laserem nebo Virtuální realita –  Mgr. Josef Čepička
 4. Měření ve stavebnictví – Ing. Jan Charypar
 5. Kovářské nebo zámečnické práce – Michal Permedla (jen lichý týden)
 6. Zpracování dřeva – Josef Stejskal (jen sudý týden)

 

Pozn.: Při výběru aktivity Zpracování dřeva je nutné rozšířit přestávku a upravit harmonogram pro delší čas na výměnu na žáků na pracovištích, případně naplánovat skupině stejných žáků jen prodlouženou aktivitu Zpracování dřeva v jednom dni.

Při výběru aktivity Zpracování dřeva, Kovářské práce, Zámečnické práce je nezbytné, aby žáci měli s sebou/na sobě pracovní oděv (pevné uzavřené boty, pracovní kalhoty, pracovní tričko) – ušpiní se. Ve škole je možné se i převléci.

 Anotace jednotlivých pracovišť

Robotika a elektrotechnika

Naše pracoviště robotiky je zaměřeno na zvýšení zájmu a podvědomí o robotice a možnostech automatického řízení. Pracoviště robotiku ukazuje a vysvětluje jako všestranný obor, který je dnes již prostoupen do mnoha odvětví, kde si robotické technologie ani neuvědomujeme (manipulace s materiálem, dálkový průzkum, zabezpečovací technika, umělá inteligence, softwarové inženýrství apod.).

Počítačová grafika a značení laserem

Toto pracoviště využívá popisovací laser. Žáci se na pracovišti seznámí se jeho funkcí a přípravou počítačové grafiky jako podklad pro průmyslové značení a laserové řezání. Součástí aktivity je i práce na laseru a výroba drobných předmětů.

Fyzika  

Cílem tohoto pracoviště je pomocí fyzikálních pokusů a měření rozvíjet v žácích zájem o fyziku. Činnost na pracovišti je badatelsky orientovaná a je možné aktivitu na tomto pracovišti sladit se ŠVP základní školy.

Chemie

Cílem tohoto pracoviště je pomocí chemických pokusů rozvíjet v žácích zájem o chemii. Činnost na pracovišti je badatelsky orientovaná a je možné aktivitu na tomto pracovišti sladit se ŠVP základní školy.

Kreslení/modelování na počítači

Na tomto pracovišti budou žáci seznámeni se základní obsluhou a prací programů, jejichž pomocí se vytváří výkresová dokumentace ve 2D i 3D. Žáci na tomto pracovišti budou pracovat s programy AutoCAD případně Inventor a pomocí jednoduchých příkladů si vyzkouší práci s nimi.

Virtuální realita

Na tomto pracovišti se žáci seznámí s možnostmi virtuální reality. Vyzkouší si používání náhlavních souprav a naučí se základnímu ovládání virtuální reality.

Měření ve stavebnictví

Základem tohoto pracoviště je ukázat žákům práci a využití měřicích pomůcek používaných ve stavebnictví – nivelačního přístroje a termokamery. Oba přístroje si žáci vyzkouší a zkusí si změřit/zaměřit bod v terénu či teplotu budovy či svého spolužáka. Součástí aktivity je i pohyb ve škole a jejím okolí.

 Zpracování dřeva

Toto pracoviště je zaměřeno na rozvoj manuální zručnosti při ručním zpracovávání dřeva. Je možné aktivitu na tomto pracovišti sladit se ŠVP základní školy. Součástí aktivity bude vlastní výroba drobného předmětu ze dřeva.

Zámečnické práce

Toto pracoviště je zaměřeno na rozvoj manuální zručnosti při ručním zpracovávání kovů. Je možné aktivitu na tomto pracovišti sladit se ŠVP základní školy. Žáci si vyzkouší řezání, ohýbání, vrtání, stříhání, pilování a jiné technologie zpracování kovů. Součástí aktivity bude vlastní výroba drobného předmětu z kovu.

Kovářské práce

Toto pracoviště je zaměřeno na rozvor manuální zručnosti při kovářském zpracování kovů. Žáci si v průběhu aktivity vyzkouší práci s výhní a kovadlinou a budou mít možnost vyrobit si kovářský výrobek.

Technické stavebnice strojů

Toto pracoviště je zaměřeno na rozvoj technického myšlení, na seznámení se se základními technologiemi třískového obrábění pomocí technických stavebnic strojů. Součástí aktivity je i sestavení jednoduchého stroje a jeho praktické využití.

 

V Táboře 17. září 2021

Sestavil: Ing. Tomáš Vančura

Kontakt: 739 030 653, tomas.vancura@sps-tabor.cz