Workshopy na Dlouhých Stráních

Dva dvoudenní workshopy Technika, energetika, stavby pro třídy 2La a  3La (Technické lyceum), 9. třídu ZŠ Soběslav a výběr 8.tříd ZŠ Husova Tábor na Dlouhých Stráních a ve Zlíně proběhly ve dnech 13. – 14. května a 15. – 16. května 2019.

Workshopy obsahovaly stejný program. Nejdříve jsme se zaměřili na průmyslový podnik Continental v Otrokovicích, kde jsme si mohli prohlédnout kompletní výrobu pneumatik.

Poté jsme se navštívili centrum města Zlín. Zde kdo měl chuť, navštívil místní Baťův mrakodrap č. 21 a mohl tak obdivovat městskou typickou architekturu z výšky 16. etáže. Jednou z pozoruhodností budovy je pak pojízdná kancelář pana Bati o půdorysu 6x6m vestavěná do výtahu. Žáky ale více zaujal páternoster, který je v budově. Odvážlivec který by projel horní nebo spodní úvrať se ale nenašel. Po prohlídce Zlína následoval přejezd do Koutů nad Desnou, ubytování a výborná večeře v místním penzionu.

Ráno druhý den byla na programu prohlídka Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Po shlédnutí naučného filmu v informačním centru jsme navštívili kavernu s vestavěnými turbínami (2x 325MW). Po návštěvě spodní části elektrárny následoval přejezd na horní nádrž. I když nám počasí moc nepřálo, přesto dle pana průvodce jsme vlastně chytili „výborné počasí“. Dostatek sněhu zavdal žákům příležitost k zimním radovánkám i na koulovanou došlo. Po obědě nás čekal již jen přejezd do jižních Čech.

Všem pracovníkům podniků, kteří se nám velmi dobře věnovali děkujeme.

(van)
foto: Tomáš Vančura