Studentům SPŠ Tábor k svátku

17. listopad, Mezinárodní den studentstva a také Den boje za svobodu a demokracii je nejen oficiálním státním svátkem, ale především významným dnem všech vás studentů, kteří máte před sebou celý aktivní život. Jak bude vypadat a jak v něm budete šťastní, záleží především na vás.

17. listopad 1939 je nezpochybnitelným dnem českého odporu proti nacismu, první velké novodobé totalitě, která zachvátila naši zemi. V poválečné historii se našlo nemálo lidí, kteří jeho význam demagogií sobě vlastní degradovali ve prospěch komunistické propagandy a násilným převratem připravili tehdejší Československo o tradiční demokratický systém. Nastalo dlouhé období další totality, importované ze Sovětského svazu, ovšem tentokrát budované zevnitř. Ani tento nesvobodný režim se nedočkal věčnosti a už vůbec nepředstavoval vrchol společenského vývoje, jak se nám po celou dobu mých studií snažila většina poslušných nebo vystrašených učitelů od základní až po vysokou školu sdělovat. Pohár trpělivosti přetekl a národ se konečně vzepřel až k 17. listopadu 1989. Magické datum přivedlo do ulic studenty vysokých a středních škol, kteří tak přiměli společnost k otevřenému odboji proti totalitní zvůli a k probuzení léty potlačované víry v demokratické hodnoty.

17. listopad 2019 je státním svátkem. V rámci jeho oslav si připomínáme dvě významná data z dávné minulosti, kterou žádný z vás, současných studentů naší školy nemohl zažít. Narodili jste se, aniž byste si nesli ve vzpomínkách zátěž prožitků z totalitní minulost. A to je nesporný úspěch posledních tří desetiletí. Je to vzácný, ale současně velmi křehký výdobytek demokracie. Nebude to dlouho trvat a řada z vás bude zastávat významné ekonomické i společenské pozice. Pokud vsadíte na poctivost, slušnost a pravdu, nečeká vás lehká cesta. Obklopí vás lidé, kteří se pokusí vámi manipulovat při své touze po moci a prospěchu. Buďte ve svých postojích silní a neustupujte. Odměnou vám bude vnitřní spokojenost, kterou nenahradí žádný chvilkový blahobyt. Jen tak uchováte 17. listopad pro další generace jako sváteční den s živoucí připomínkou, že o hodnoty demokratické společnosti lze snadno přijít, ale bolestivě, často v atmosféře ponižujícího zastrašování se získávají zpět.

Ing. Marcel Gause
ředitel školy

(ilustrační foto: prague.eu)