Zájmové kroužky 2021/22

V případě zájmu kontaktujte vyučujícího kroužku nejpozději do 15. 10. 2021.

 1. CNC programování a technika – Bc.Jaroslav Kadlec, Michal Permedla
 2. Fotografický kroužek SPŠ – Mgr. David Studenovský, Ph.D. 
 3. Kroužek elektromobility – Ing. Gause Marcel, Ing. Jiří Kroutil, Ph.D.
 4. Kroužek šachu – Bc. Jaroslav Kadlec
 5. Praktická elektronika a kybernetika – Ing. Jiří Kroutil, Ph.D.
 6. Technický kroužek – 3D tisk a Arduino –  Mgr. Josef Čepička
 7. Virtuální realita – Mgr. Miroslav Candra
 8. Železniční modelářství – Michal Permedla

CNC programování a technika 
Lektor: Bc. Jaroslav Kadlec, Michal Permedla 
E-mail: jaroslav.kadlec@sps-tabor.cz, michal.permedla@sps-tabor.cz 
Hodinová dotace: 2 hod. Týdně / čtvrtek od 16:00 hod. 

Kroužek je určen pro všechny nadšence CNC techniky. Začátečníky seznámíme s CNC stroji a pokročilí se mohou zdokonalovat v obsluze a tvoření programů pro CNC stroje řídícího systému Heidenhain. V rámci kroužku je možnost vyrobení vlastního výrobku. V minulých letech si studenti vyráběli předměty pro třídní maturitní ples (šachy, člověče nezlob se!, klíče Boyard, …). 

Fotografický kroužek SPŠ
Lektor: Mgr. David Studenovský Ph.D.
E-mail: david.studenovský@sps-tabor.cz
Hodinová dotace: 2 hod. týdně / termín bude upřesněn po první schůzce zájemců

Kroužek je zaměřen na rozvoj fotografické praxe a s tím související technické dovednosti. Studenti se seznámí s fotografickou technikou, technikami a obory fotografie. Podle zájmu studentů se můžeme soustředit na různá odvětví umělecké a užitkové fotografie. Studenti si mohou pomocí 3D tisku vyrobit dírkovou komoru a naučit se s ní tvořit svébytné umělecké práce. Dále se studenti seznámí s technikami a možnostmi postprocessingu a přípravy fotografie k tisku. V rámci kroužku studenti vytvoří ucelený výstavní soubor fotografií.

Kroužek elektromobility
Lektor: Ing. Marcel Gause, Ing. Kroutil Jiří, Ph.D.
E-mail: reditel@sps-tabor.cz, jiri.kroutil@sps-tabor.cz

Kroužek vznikl jako reakce na mezinárodní projekt Green Power, v němž evropské školní týmy staví vlastní elektrická vozítka, s nimiž se pak utkávají při závodech. V rámci činnosti v kroužku studenti SPŠ Tábor vyvíjejí dva prototypy soutěžních strojů v podobě formulového monopostu, jeden pro základní školy a jeden pro středoškoláky. O pohon se starají elektromotory v kolech, zdrojem energie jsou baterie. Prototypy poslouží jako základ pro následnou výrobu stavebnic, dodávaných do dalších škol tak, aby bylo vytvořeno dostatečně početné startovní pole pro národní šampionát.

Stavba elektroformulí probíhá podle předem stanovených technických pravidel, aby zhotovené stroje byly bezpečné a výkonově srovnatelné, čímž bude zajištěna napínavost závodů.

Při vývoji studenti vykonávají tyto činnosti:

 • navrhují a vyrábějí příhradové konstrukce podvozku z tenkostěnných ocelových profilů
 • řeší geometrii přední řízené a zadní hnané nápravy
 • tvoří aerodynamicky vhodnou kapotáž
 • zapojují elektrické obvody pohonu
 • programují řídící jednotky
 • vytvářejí funkční tým s různými pozicemi jako ve skutečných závodních týmech

Kroužek šachu
Lektor: Bc. Jaroslav Kadlec
E-mail: jaroslav.kadlec@sps-tabor.cz
Hodinová dotace: 2 hod. týdně

Kroužek je zaměřen převážně na praktickou hru (hraní partií). Zároveň si však osvojíme šachové znalosti – vazba, dvojúder, atd., dále provádíme rozbor odehraných partií. V průběhu roku se připravujeme na turnaje v šachu, včetně přeboru škol. Kroužek šachu je určen pro všechny výkonnostní skupiny.

Praktická elektronika a kybernetika
Lektor: Ing. Jiří Kroutil, Ph.D.
E-mail: jiri.kroutil@sps-tabor.cz
Hodinová dotace: 2 hod. týdně / úterý od 15:50 do 17:25 hod.

Kroužek je zaměřen na elektroniku, kybernetiku a robotiku z hlediska praktického využití. Zabývá se problematikou konstrukcí elektronických zařízení (např. zesilovačů, zdrojů, blikačů, sirén…), měřením elektrických i neelektrických veličin. Součástí je rovněž návrh a výroba plošných spojů (DPS) včetně osázení součástkami a jejich pájení. Dále se zabývá problematikou řízení procesů (Arduino, PLC, robotická pracoviště), sběrem dat ze senzorů a jejich následné zpracování. Kroužek je vhodný jako podpora pro řešení maturitních prací.

Technický kroužek – 3D tisk a Arduino
Lektor: Mgr. Josef Čepička
E-mail: josef.cepicka@sps-tabor.cz
Hodinová dotace: 2 hod. týdně / čtvrtek od 15:50 do 17:25 hod.

Kroužek je zaměřen na zpracování dlouhodobějších projektů týkajících se elektroniky, robotiky a programování. Každý student (bez ohledu na obor, který studuje) si může v rámci kroužku vymyslet a sestrojit cokoliv ho napadne! Kroužek je vhodný také pro studenty 4. ročníku a práci na maturitních projektech. V předchozím roce studenti pracovali např. na těchto projektech: elektrický longboard, 3D plotter, robotická ruka, dálkově řízený model auta a vznášedla. 

Virtuální realita
Lektor: Mgr. Miroslav Candra
E-mail: miroslav.candra@sps-tabor.cz
Hodinová dotace: 2 hodiny týdně / pondělí 15:30 – 17:00  

Zájemci se na konkrétních projektech naučí pracovat s virtuální a rozšířenou realitou. Naučí se připravit model tak, aby byl bylo vhodný pro import do VR nebo AR, samotný import a následné úpravy. Ty se mohou provádět dle zaměření buď v metaverzu Neos nebo v Unity a C#. 
Kroužek ale není jen pracovní, seznámíme se s možnostmi VR a AR a vyzkoušíme si zajímavé hry. 

Železniční modelářství
Lektor: Michal Permedla
E-mail: michal.permedla@sps-tabor.cz
Více informací: https://www.facebook.com/SPSH0/

Přibíráme nové členy.
Kroužek železničního modelářství vznikl na SPŠ Tábor před několika lety. Má k dispozici tzv. modulové kolejiště, které umožňuje skládat z různých modulů, ukončených normovanými přechody, prakticky libovolné tvarování tratě a může být navázáno na produkty jiných modelářů, kteří vytvářejí vlastní moduly při dodržení normovaných parametrů.

Zájemci o práci v kroužku:

 • vytvářejí krajinné moduly
 • sestavují nízkonapěťové elektrické okruhy
 • učí se navrhovat automaticky řízené železniční obvody
 • staví vlastní soupravy pomocí 3D tiskárny
 • představují svou činnost na soutěžích a výstavách