Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje II

Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje II

V níže uvedeném dokumentu předkládáme možné kombinace aktivit pro vaše žáky, kteří se budou účastnit projektových dnů na naší škole. Kapacita jednotlivých pracovišť je cca 10 – 14 žáků, tedy při výběru aktivit vezměte v úvahu počet vysílaných žáků.

17. 9. 202117. 9. 2021
Implementace krajského akčního plánu JčK /IKAP II

Implementace krajského akčního plánu JčK /IKAP II

Po úspěšné realizaci projektu IKAP I pokračujeme v navazujícím projektu IKAP II:
SPŠ strojní a stavební Tábor je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

5. 2. 202115. 2. 2021
Implementace krajského akčního plánu JčK /IKAP I

Implementace krajského akčního plánu JčK /IKAP I

SPŠ strojní a stavební Tábor byla zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílela se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita byla založena na intenzivní spolupráci mezi 15 partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity bylo zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

17. 12. 202017. 12. 2020